Tutustu tekijään!

Kuvat Margit Mannila


Työnantaja, tutustu tekijään! Ammattikorkeakouluopinnoissa opiskelijan opintoihin kuuluu pakollisena osana kaksi harjoittelua, joiden aikana työnantajalla on mahdollisuus palkata opiskelija harjoittelijaksi yritykseen ja ottaa mukavalla tavalla selvää, voisiko yhteistyö jatkua vakinaisemman työssuhteen muodossa. 

Opetussuunnitelmassa harjoittelut ajoittuvat ensimmäisen lukuvuoden toukokuusta syyskuun alkuun ja toisen lukuvuoden toukokuun ja marraskuun väliselle ajalle. 

Lisäksi muutamat kurssit sopivat erinomaisesti sopivan osaamispotentiaalin kartoittamisen välineeksi. Parhaimmillaan kurssin tehtävä voidaan räätälöidä sellaiseksi, että se palvelee yrityksen tarvetta ja samalla yritys voi löytää yritykseen sellaista osaamispotentiaalia, josta se haluaa pitää myöhemminkin kiinni.

Tällaisia, mainiosti PK-yrityksiin soveltuvia kursseja löytyy kaikilta liiketalouden osa-alueilta. 

Hankeharjoitus mahdollistaa tutustumisen tulevaisuuden tekijöihin
Hankeharjoitus on hyvä esimerkki laajasta kurssista, jolle tälläinen yhteistyö sopii mainiosti. Kurssi ajoittuu opinnoissa toisen vuoden suuntaavien opintojen jälkeiselle ajalle. Eli käytännössä kolmannelle lukuvuodelle. Tavoitteena on, että opiskelija tekee tarvelähtöisen hankkeen toimeksiantona. Yrittäjä/yrityksen edustaja käy kertomassa yrityksensä toimintaan liittyvän kehittämistarpeen ja opiskelijatiimit laativat hankesuunnitelman saatujen tietojen perusteella ja toteuttavat hankkeen.

Onnistuminen arvioidaan hankesuunnitelman perusteella ja kurssin lopussa jokainen ryhmä esittää tulokset toimeksiantajalle. Toimeksiantaja saa käyttöönsä kaikki tehdyt työt ja voi halutessaan nostaa esiin oman suosikkinsa. Tämän tehtävän avulla toimeksiantajalla on hyvä mahdollisuus tutustua valmistumisvaiheessa oleviin opiskelijoihin ja heidän kyvykkyyteensä.

Opinnäytetyö on ollut perinteisesti tapa testata tekijää ja hänen soveltuvuuttaan yritykseen. Etenkin suuremmat yritykset käyttävät tätä mahdollisuutta mukavasti hyväkseen. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteena on olla käytännönläheinen kehittämistehtävä, joten se  soveltuu mainiosti myös pienemmässä yrityksessä hyödynnettäväksi mahdollisuudeksi teettää esimerkiksi pohjatyö tai osa jostakin suuremmasta kehittämistehtävästä opiskelijalla.

Esimerkkinä on kansainvälisen kaupan lehtorin Leena Pommelin-Andrejeffin luotsaama hankeharjoitus, jossa Gambitin Mari Huuhka kävi antamassa opiskelijoille suuntaviivat. Opiskelijoiden tehtäväksi jäi miettiä miten he hankkeen toteuttavat ja tulokset esiteltiin sitten toimeksiantajalle. Yksin ei kenenkään tarvinnut olla, sillä työskentely jatkui viikoittain opinnäytetyöprosessia mukaillen. Aihetta työstettiin ensin teoreettisella tarkastelulla ja sitä täydennettiin pienimuotoisella empiirisellä tutkimuksella. Sen lisäksi, että hankeharjoitus toimii harjoitteluna projektityöskentelyyn ja tutustuttaa opiskelijan työelämän käytännön haasteen ratkaisemiseen, se on samalla hyvää harjoitteluna opinnäytetyöprosessiin, joka useimmilla opiskelijoilla alkaa samaan aikaan hankeharjoituksen kanssa. 

 Comments