Vuonna 2008 tässä blogissa julkaistut kirjoitukset

Vuoden 2008 aikana tässä blogissa julkaistut kirjoitukset.Academic Conferences liittyy Call for papers-teemaan.


Aluetutkimus Cities and regions

Business location Yrityksen sijoittumiseen liittyvä tutkimus on yksi mielenkiintoni kohteista.

Call for papers 2009 Konferenssit ja niihin osallistuminen tutkimuspapereiden kanssa, on tärkeä osa tieteellistä toimintaa. Tässä muutamia taloustieteen alan konferensseja.

Case Study Tapaustutkimus Jokainen tutkija tekee jossakin vaiheessa ns. case studyja.

(Case Study) Method Literature


Cities and regions


Conflicts in Family Business postauksessa on muutama linkki perheyritysten konflikteihin. Sukupolvenvaihdos, yrittäjän kuolema, sisarusten väliset suhteet yms.saattavat aiheuttaa konflikteja perheyrityksessä.

Etiikka Etiikka-aiheisia linkkejä.

Family or Non family CEO/Ex Kun perheyrityksessä valitaan johtaja, joudutaan pohtimaan, onko johtaja perheenjäsen vai perheen ulkopuolinen. Yksi lisä esimerkiksi perheyritysten konflikteista kiinnostuneille tutkijoille.


Fenomenografia Phenomenography

How to write an abstract?

Johdon laskentatoimi

Journal ranking lists for business and management Ei riitä, että kirjoittaa lehtiin ja viittaa artikkeleihin, vaan pitää tietää, mitkä lehdet ovat muita parempia.


Liiketoiminnan etiikka globaalitalouden varjossa Business ethics


Lähteitä tutkimuksen tekemiseen


Metodikirjallisuutta

Miten aloitan gradun? Hajanaisia ajatuksia gradun tekemisestä. Gradun tekemisessä tärkeintä on aloittaminen. Kun aloitat, olet jo matkalla. Se pätee kaikessa kirjoittamisessa ja tekemisessä.


Qualitative Research Types (Tesch 1990)Research Ethics Tutkimusetiikkaa
Tätä aihetta sivusin jo pariin kertaan vuonna 2007.


Research planningScientific problems (Bunge 1967) Bungen teoksen sisällysluettelon osia.

Sisällönanalyysi Content analysis


Snakes in suits
Persoonallisuushäiriöiset johtajat. Vakava aihe.


Talking about a PhD
Väitöstutkimuksen tueksi laaditut sivut.Tehtävä ja palaute on luennolla antamani tehtävä ja siihen laatimani palaute. Tästä uskon olevan apua myös graduntekijöille.

Tekstianalyysi


TutkimusmenetelmistäTutkimussuunnitelma ja kirjallisuuskatsaus How to write a research proposal Tästä vinkkejä tutkimussuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen kirjoittamiseen.

Urban Economics and Real Estate Markets


Von Thünen Model for the Use of Land

Writing a good grant proposal Apurahahakemus Jotta tutkimusta voi tehdä, on oltava rahaa. Tutkijoiden palkka koostuu joskus lähes 100% pelkistä apurahoista.


Yhdistystoiminta yhdistystoiminta on hyvä tapa verkottua oman alan ihmisten kanssa. Siivuja yhdistystoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä.

Yrittäjyyskasvatuksesta

Comments