Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset 2018 Table of contents 2018Kuvat Margit Mannila 


Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset 2018 Table of contents 2018 

#CVklinikka2018 PBP -projektiin osallistuvia. (1/2018).

Agile Leadership. (10/2018).

Aika on rahaa. (5/2018).

Arvot kestävän ja vahvan omistajuuden pohjalla. (5/2018).

Asian selvittäminen ja selvittämiskeinot. (2/2018). 

Avoimeksi riisuttuna. (9/2018). 
 

Compliance. (1/2018). 

Ecopolis and Carbon calculators. (9/2018).

Elinkeino-oikeus. (8/2018). 

EU:n toimielimet ja päätöksenteko. (8/2018).  

Eri oikeuslähdekäsitteet. (9/2018). 

Eri oikeuslähteet. (9/2018).  

Haastehakemus. (11/2018).

Hajanaisia ajatuksia koulutuksesta ja aikaresurssista. (5/2018).


Hallintoasian virellepano ja käsittely viranomaisessa. (1/2018).

Hallinto-oikeuteen liittyvät lait. (2/2018).  

How to read a book?  (3/2018).


Hyvän hallintomenettelyn laatuvaatimukset. (1/2018). 

Hyvän hallinnon periaatteet. (3/2018).

Hyvä pomo-paha pomo. (5/2018). 

Johtaminen kansainvälisessä ympäristössä. (1/2018). 

Juha T. Hakala Tylsyyden ylistys. (10/2018). 

Kansainvälinen projekti. (3/2018).  

Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö. (8/2018). 

Kansainvälisen kaupan sopimuksista. (9/2018).

Katsaus kansainväliseen liiketoimintaan. (1/2018). 

Kauppatapa. (10/2018). 

Keskeinen kilpailunormisto. (8/2018). 

Keskeisiä kysymyksiä opinnäytetyössä. (3/2018).

Keskiössä ihminen. (2/2018).

Kiertotalous. (8/2018).

Kilpailuoikeus EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. (8/2018). 

Kilpailuoikeus, taustoitus. (8/2018). 

Konkurssi, prosessioikeus. (1/2018).

Kommunikointi monikulttuurisella työpaikalla. (3/2018). 

Korrelaatio ja lineaarinen regressio. (3/2018).

Kuka olet? (2/2018).  

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset elokuussa 2018. (9/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset heinäkuussa 2018. (8/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset helmikuussa 2018. (2/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset huhtikuussa 2018. (5/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset joulukuussa 2017. (1/2018). Kuukauden suosituimmat kirjoitukset kesäkuussa 2018. (7/2018).  

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset lokakuussa 2018. (11/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset maaliskuussa 2018. (4/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset marraskuussa 2018. (12/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset syyskuussa 2018. (10/2018).


Kuukauden suosituimmat kirjoitukset tammikuussa 2018. (2/2018).

Kuukauden suosituimmat kirjoitukset toukokuussa 2018. (6/2018).

Leadership  in a multicultural environment. (2/2018).

Lean oppimisprosessin kuvaajana. (3/2018). 

Liiketavat ja käytännöt. (3/2018). 

Liiketoimintaosaaminen. (4/2018).  

Liiketoimintasuunnitelma. (6/2018).

Lukuvuosi 2018-2019 opinnäytetyöprosessi. (5/2018).

Management Aptitude Evaluation (MAE) Soveltuvuustestit. (1/2018). 

Menettely hakemusasiassa. (2/2018). 

Menettely riita-asian oikeudenkäynnissä. (2/2018).  

Menettely turvaamistoimiasiassa. (2/2018). 

Mielikuvia. (8/2018). 

Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria. (2/2018). 

Millaista olisi olla johtaja?   (9/2018).

Minustako yrittäjä? (2/2018).  

Mistä kaikki alkoi? Yrittäjätarinoita. (11/2018).

Mopoauto vs täysperävaunuyhdistelmä. (4/2018).

Muutoksenhaku. (4/2018).  

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. (8/2018). 

Never give up. (12/2018).

Näkökulmia vuorovaikutukseen transaktioanalyyttisen vuorovaikutusteorian avulla
(5/2018). 

Näkökulmia yrittäjyyteen. (10/2018).

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus. (5/2018).

Oikeudellinen oppimateriaali, kooste. (3/2018).

Oikeudellinen tiedonhankinta. (3/2018). 

Oikeuslähdeoppi. (9/2018). 

Oikeuslähdeteoriat. (9/2018). 

Onnea vuoden 2018 opetuksen huiput Jarmo, Margit ja Heidi! (5/2018). 

Ope kiittää. (6/2018). 

Ope saa palautetta 2017-2018. (5/2018).

Ope saa palautetta -videokooste. (2/2018).  

Ope tykkää 2018-2019. (8/2018).

Oppimisen arviointiperusteet. (8/2018).  

Oppimispelit  Educational games. (11/2018). 

Opinnäytetyön itsearviointi. (1/2018).  

Osakkaaksi yritykseen. (2/2018). 


        
Prosessioikeus. (1/2018).

Prosessioikeus, Frände ym. (8/2018). 

Prosessioikeus Johdanto. (1/2018). 

Päätöksenteko hallintoasiassa. (2/2018). 

Rakasta, mitä teet. (5/2018).  

Resilienssi ja ketterä organisaatio. (4/2018)

Rikosasian oikeudenkäynti. (3/2018). 

Sisällysluettelo. (1/2018). 

Sopimus ja sopimuksen synty. (9/2018). 

Sovittelumenettely ja sovinnon vahvistaminen (ADR). (3/2018.)

Talousosaamista tarvitaan elämän eri osa-alueilla. (3/2018).

Think like an entrepreneur. (5/2018). 

Ajankäyttö Time management II. (8/2018). 

Toimitusjohtaja on alisteinen hallitukselle osakeyhtiössä. (11/2018).

Toisen kunnioittaminen on sitä... (3/2018).

Tukea työnhakuun #CVklinikka2018. (1/2018).

Tukea työnhakuun Vaasassa. (1/2018).

Tutkiva oppiminen. (1/2018).  


Tutkimuksen reliaabelius ja validius. (5/2018).

Työnhakusivustoja. (1/2018). 

Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset 2017 Table of contents 2017. (1/2018).  

Valmistumisen aikataulu, kevät  2018. (4/2018). 

Vastuu muutoksesta. (3/2018). 

Yhteistyösopimus. (9/2018). 

WordPress. (8/2018).

YAMK opinnäytetyöprosessi. (5/2018). 

Vero-oikeus. (12/2018)

Yksityishenkilön velkajärjestely. (4/2018).

Ymmärtäminen on soveltamista. (5/2018).

Yrittäjyysiltapäivä 2018 Elinikäinen oppiminen, rohkeus ja intohimo. (10/2018).

Yrittäjyysiltapäivä. (9/2018) Yritysoikeus. (12/2018).

Yrityssaneeraus. (8/2018).  

Yrittäjyys, yleispalaute. (12/2018).

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään.

Comments