Markkinaoikeus-Yritysten keskenäisen kilpailun pelisäännöt


Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka on perustettu 1.3.2002. Sen toimialaan kuuluvat  markkinaoikeudelliset, kilpailuoikeudelliset ja julkisia hankintoja koskevat asiat. Kilpailuviraston sivustolla todetaan, että sen työn painopisteitä ovat vuonna 2012 salaisten kartellien paljastaminen, harmaan talouden torjuminen kilpailuoikeudellisin välinein sekä elintarvikeketjun kilpailukysymykset. Kilpailuviraston sivustolla todetaan, että horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto tai jakeluportalla toimivien eli keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia ja menettelyä, joilla rajoitetaan yritysten keskinäistä kilpailua.

Myyntiä edistävät arvonnat (Kilpailuvirasto)

Selkeät Pelisäännöt - Toimiva kilpailu (Elinkeinoelämän keskusliitto, PDF)

Linkkejä oikeustapauksista (Makupalat)

FinlexComments